definitie

Resultaten voor definitie

Nieuwe definitie van gezondheid nodig? - ZonMw.
Hoe realistisch is de definitie nog? Deze brede en idealistische definitie met het hoge ideaal en erkenning voor sociale aspecten was toen baanbrekend. Ofschoon de definitie heel idealistisch is, blijft 95 van de zorg gericht op repareren, herstellen of voorkomen van medische ziekten en gebrek.
Google Ads: definitie - Google Ads Help.
Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen. Betalende manager: definitie. Breed zoeken: definitie. Exact zoekwoord: definitie. Gemiddeld dagbudget: definitie. Google Ads: definitie. Maximum CPC-bod: definitie. Sterk gelijkende varianten van zoekwoorden: definitie. Uiteindelijke URL: definitie. Zichtbare URL: definitie.
Maak uw eigen persoonlijke definitie poster Louvenir Louvenir.
Dit is een uitstekend idee voor iedereen die geobsedeerd is door woorden: woordliefhebbers, taalnerds, linguïsten en taalcritici. Ontwerp uw eigen definitie poster, op uw eigen manier. U kiest zelf het woord, hoe het moet worden uitgesproken en wat het moet beschrijven.
Zoekresultaten.
van der Sijs 1997, Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden, 2e druk, Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen. definitie begripsbepaling 1650 frans définition latijn definitionem, 4e nv. van definitio omtrek, bepaling, definitie, van definire verl. Dijksterhuis 1939, Vreemde woorden in de wiskunde.
Algemeen letterkundig lexicon dbnl. DBNL Logo. DBNL Logo.
Een voorbeeld van een definitie is: Een verhaal definiendum is 'een' op een bepaalde wijze gepresenteerde geschiedenis definiens. Het hier gegeven voorbeeld kan zowel een stipulatieve als een beschrijvende definitie worden genoemd. Wordt deze definitie opgevat als een stipulatieve definitie dan is er sprake van een werk afspraak.
Wat is de betekenis van Definitie.
definitie - Zelfstandignaamwoord 1. begripsafbakening, precieze omschrijving van een concept - Het land hanteert een andere definitie van marteling dan die is neergelegd in de Geneefse Conventie. - Want hoewel we misschien om de wonderlijke charme van zijn defin. Uitgelicht voor Definitie.
Project definitie LUMC.
Dit heeft geleid tot een gezamelijke aanvraag van het LUMC en het AMC die door Stichting SURF op 21 juni 2000 gehonoreerd is met een subsidie. Hierop is een Controlling document opgesteld waarmee het project in 2001 van start kon gaan.
Definitie kwetsbare zwangere CPZ.
Definitie kwetsbare zwangere. De gemeente Rotterdam en de afdeling Verloskunde Gynaecologie van het Erasmus MC hebben gezamenlijk een definitie van kwetsbaarheid geformuleerd om kwetsbare zwangere vrouwen te kunnen identificeren. De definitie kan gebruikt worden voor zowel de praktijk, onderzoek als beleid.
betekenis-definitie.nl - De zoekmachine voor betekenissen.
JE BENT PRACHTIG EN of heel erg mooi maar kan ook iets anders betekene dit is wat ik denk dat het betekent als je slim bent ga dan naar een andere website om te weten wat jolo betekend want alles is hier nep.
Definitie Kind - Artikel 1 Kinderrechtenverdrag.
Artikel 1 - Definitie 'kind.' Artikel 1 - Definitie 'kind.' Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.

Contacteer ons